Izdalītais serveris, VPS, VDS, hostings Vācijā, Holandē
Ieiet panelī
EUR | USD

Drošības politika

Kompānija Nsomnia Networks garantē no klientiem saņemtās informācijas pilnīgās konfidencialitātes nodrošināšanu.

Mums ir vajadzīgi Jūsu reģistrācijas dati tikai tāpēc, lai mūsu menedžeri varētu sazināties ar Jums, ja vajag izsludināt tehniskos darbus vai izmaiņas kompānijas darbā.

Kompānijas Nsomnia Networks pārstāvji nekad nepieprasīs Jums plastikāta kartes datus vai citus konfidenciālos rekvizītus. Nsomnia Networks, turpmāk tekstā – Coretek.lv.

Vispārīgie nolikumi

  • Daži objekti, kuri ir izvietoti mājaslapā, ir kompānijas coretek.lv intelektuāls īpašums. Tādu objektu izmantošanu nosaka KF spēkā esošā likumdošana.
  • Coretek.lv mājaslapā ir saites, kuras ļauj pāriet uz citām mājaslapām. Administrācija nav atbildīga par ziņām, kuras ir publicētas šajās mājaslapās, un sniedz saites tajās tikai ērtības nodrošināšanas nolūkos savas mājaslapas apmeklētājiem.

Personīgas ziņas un drošība

  • Noteiktos apstākļos Coretek.lv var pieprasīt Jūs reģistrēties un sniegt personīgās ziņas. Sniegtā informācija tiek izmantota tikai pasūtījuma apstrādes laikā vai, lai apmeklētājam sniegtu speciālās informācijas piekļuvi.
  • Lai Jums nodrošinātu ar noteiktā veida informāciju, Coretek.lv līdz ar Jūsu acīmredzamo piekrišanu var atsūtīt informācijas ziņojumus uz elektroniskā pasta adresi, kas ir norādīts reģistrācijas laikā. Jebkurā brīdī Jūs varat atteikties no tās.
  • Tāpat kā daudzas citas mājaslapas, mājaslapa Coretek.lv izmanto sīkfailu tehnoloģiju, ar kuras palīdzību tā pielāgojas darbam personīgi ar Jums. It sevišķi bez šīs tehnoloģijas nav iespējama pasūtījuma noformēšanas procedūra.
  • Ziņām šajā mājaslapā ir tikai informatīvs raksturs, tajās var būt iekļautas jebkuras izmaiņas bez jebkāda iepriekšējā paziņojuma.

Reģistrējoties un/vai veicot servera pasūtījumu mājaslapā Coretek.lv, Jūs piekrītat Informācijas Drošības un aizsardzības Politikai.

Datu aizsardzība

Reģistrācijai mājaslapā Coretek.lv, lietotājs ievada kādu personīgo informāciju, tādu kā vārds, uzvārds, E-pasts u. tml.

Personīgās informācijas daļa nevar būt sniegta bankai vai maksājuma sistēmai, gadījumā, ja šīs informācijas sniegšanu nosaka maksājuma sistēmas līdzekļu pārveduma procedūra, kuras pakalpojumus vēlas izmantot lietotājs, kā arī sveša kompānija, lai veiktu lietotāja uzstādīto uzdevumu veikšanai.

Personīgās informācijas kontrole

Personīgās informācijas kontrolei sistēmā ir realizēti personīgo datu verifikācijas mehānismi. Lietotājs ir atbildīgs par jebkurām sekām saistībā ar nepatieso datu sniegšanu. Gadījumā, ja kādi dati nemainījās, tad lietotājam ir pienākums patstāvīgi izlabot datus sistēmā, vai sazināties ar tehniskā atbalsta dienestu labojumu veikšanai.

Komunikācija

Reģistrējoties, katrs lietotājs saņem vēstuli pa elektronisko pastu, kura apstiprina viņa veiksmīgo reģistrāciju. Lietotāji var saņemt informāciju no kompānijas ar papildus informācijas servisu palīdzību.

Drošība

Mājaslapa Coretek.lv nodrošina lietotāju kontu drošību no nesankcionētās piekļuves. Mājaslapas personīgās slēgtās daļas (Personīgā kabineta) piekļuvei, lietotājam ir jāievada lietotāja identifikators (pieteikumvārds) un parole. Lietotājam ir pienākums glabāt sava konta datus slepenībā. Aizliegts nodot šo informāciju trešajām personām.

Ja lietotājs uzskata, ka parole kļuva nedroša, tad viņš var mainīt to pēc pieteikšanās Personīgā kabinetā. Mājaslapas administrācija patur sev tiesības jebkurā brīdī bez lietotāja brīdināšanas mainīt Drošības politikas noteikumus ar redakcijas datuma norādi.

Lietotājam ir pienākums patstāvīgi sekot Drošības Politikas teksta izmaiņām.

Atbalsts Strādā diennakts laikā
Atbalsts
Strādā diennakts laikā
Pieejams IPv4 un IPv6
Kanāls tīklā
Pieejams IPv4 un IPv6
Iekārtas
Iekārtas
Jaunas un mūsdienīgas